27. พิมพ์งบทดลอง แบบ กราฟฟิคโหมด เวลาพิมพ์ออกมาแล้ว สระอุ สระอู หายไปหมด  แต่งบอื่นๆ ไม่เป็น

Navigation:  ระบบบัญชี > งบการเงิน >

27. พิมพ์งบทดลอง แบบ กราฟฟิคโหมด เวลาพิมพ์ออกมาแล้ว สระอุ สระอู หายไปหมด  แต่งบอื่นๆ ไม่เป็น

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ ตรงกำหนดขอบเขตรายงาน ในส่วน  จำนวนบรรทัดต่อหน้า ใส่ไว้เป็น 50 บรรทัด/หน้า

 

วิธีแก้ไข แก้เป็น 39 บรรทัด/หน้า ก็พิมพ์ได้ปกติ