26.  กำหนดระบบความปลอดภัย ทุกระบบ กำหนดเฉพาะอ่านเป็น Y อย่างเดียว  แต่ลูกค้าก็ยังสามารถเข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่านได้อยู่

Navigation:  เมนูอื่นๆ > ระบบความปลอดภัย >

26.  กำหนดระบบความปลอดภัย ทุกระบบ กำหนดเฉพาะอ่านเป็น Y อย่างเดียว  แต่ลูกค้าก็ยังสามารถเข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่านได้อยู่

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

เป็นที่โปรแกรม เพราะโปรแกรมเช็คว่าในการเปลี่ยนรหัสผ่าน ไม่มีการใช้ Alt+A, Alt+E, Alt+D เป็นการเข้าไปพิมพ์อย่างเดียว