26. พิมพ์งบงบดุล ในส่วนสินทรัพย์ตัวเลขโชว์เป็นติดวงเล็บเกือบทั้งหมด  ดูที่หน้าแรกในส่วนรูปแบบก็ปกติ ดูในโครงสร้างก็ปกติ ไม่มีอะไรผิดเลย  ดูที่รายงานผังบัญชีก็ไม่มีอะไรผิดเช่นด้วยกัน สั่งคำนวณบัญชี ตรวจสอบ

ความถูกต้องที่รายงาน 5A1,5A2 ก็ไม่ได้ฟ้องอะไร

Navigation:  ระบบบัญชี > งบการเงิน >

26. พิมพ์งบงบดุล ในส่วนสินทรัพย์ตัวเลขโชว์เป็นติดวงเล็บเกือบทั้งหมด  ดูที่หน้าแรกในส่วนรูปแบบก็ปกติ ดูในโครงสร้างก็ปกติ ไม่มีอะไรผิดเลย  ดูที่รายงานผังบัญชีก็ไม่มีอะไรผิดเช่นด้วยกัน สั่งคำนวณบัญชี ตรวจสอบ

ความถูกต้องที่รายงาน 5A1,5A2 ก็ไม่ได้ฟ้องอะไร

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ ไปดูที่ผังบัญชี สังเกตว่ารายการสินทรัพย์ทั้งหมด ในส่วนของหมวดบัญชี ใส่เป็นหนี้สินอยู่

 

วิธีแก้ไข แก้ไขบัญชีสินทรัพย์ตัวแรกสุดตัวเดียวแก้ไขหมวดให้ถูกต้อง หลังจากนั้นให้ใช้เมาท์ลากบัญชีย่อยต่างๆเข้าบัญชีคุมที่เราแก้ไขแล้วโปรแกรม

ก็จะเปลี่ยนให้เราทั้งหมดอัตโนมัติ