25. กำหนดค่าเริ่มต้นต่าง ๆ ระบบบัญชี  ข้อ 2. ลำดับเลขที่ใบสำคัญ เลือกเป็น  YMMDDXX   แต่เอกสารที่โปรแกรมรันให้เป็น  UV10806A00   UV10806A01  

Navigation:  ระบบบัญชี > สมุดรายวัน >

25. กำหนดค่าเริ่มต้นต่าง ๆ ระบบบัญชี  ข้อ 2. ลำดับเลขที่ใบสำคัญ เลือกเป็น  YMMDDXX   แต่เอกสารที่โปรแกรมรันให้เป็น  UV10806A00   UV10806A01  

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ เพราะโปรแกรมรันเอกสารมาถึง UV1080699  (99 ใบ ) เมื่อขึ้นใบที่ 100 จึงรันเป็น

UV10806A00 ให้