242.  ดูรายงานนี้ ในคอลัมน์เลขที่บิล ตำแหน่งที่ 12 จะไม่ใช้เลขเดิม จะเปลี่ยนเป็นเลข 2 มาแทนที่ทุกบิล เช่น เลขเดิม 123456789ABCDEFG แต่เวลาดูรายงานกลายเป็น

123456789AB2DEFG

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 2.  รายงานเจ้าหนี้ > 4.  ซื้อเงินเชื่อ >

242.  ดูรายงานนี้ ในคอลัมน์เลขที่บิล ตำแหน่งที่ 12 จะไม่ใช้เลขเดิม จะเปลี่ยนเป็นเลข 2 มาแทนที่ทุกบิล เช่น เลขเดิม 123456789ABCDEFG แต่เวลาดูรายงานกลายเป็น

123456789AB2DEFG

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

สาเหตุ     เนื่องจากเลขที่บิลยาวมาจนมาทับประเภท Vat ทำให้ตัวเลขเอกสารหายไป ถูกทับด้วย ประเภท Vat แทน

 

วิธีแก้ไข ให้แก้รายงาน โดยขยับตัวแปร ~V ออกไป หรือจะไปดูรายงาน 421 หรือ 243 แทน