24.  ดูรายการบัญชีที่ menu ต่าง ๆ   เป็น สีเทา ไม่สามารถ คลิกได้

Navigation:  เมนูอื่นๆ > ระบบความปลอดภัย >

24.  ดูรายการบัญชีที่ menu ต่าง ๆ   เป็น สีเทา ไม่สามารถ คลิกได้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ เนื่องจากมี set ระบบความปลอด ให้มีการตรวจสอบสิทธิก่อนใช้งาน และไม่ได้ set ระบบความปลอดภัยหัวข้อ  บัญชีไว้  

ถ้ามีการกำหนดตรวจสอบสิทธิก่อนใช้งาน ต้องกำหนด บัญชี ให้อ่านได้ด้วยหรือเป็น Y

 

list_gl