24. ดูงบกำไรขาดทุน ดอสกับวิโดว์ตัวเลขไม่เท่ากัน

Navigation:  ระบบบัญชี > งบการเงิน >

24. ดูงบกำไรขาดทุน ดอสกับวิโดว์ตัวเลขไม่เท่ากัน

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

งบกำไรขาดทุน(เวอร์ชั่น dos)

มียอดขาย           1,956,641.79

ต้นทุนขาย           2,219,918.61

มียอดขาดทุน       263,276.81  (ของเวอร์ชั่น dos)   263,276.82   (ของเวอร์ชั่น windows)

ตัวโปรแกรมจะนำยอดที่มีมูลค่ามากกว่าตั้งแล้วลบด้วยมูลค่าที่น้อยกว่า ซึ่งจากตัวเลขข้างต้นจะเห็นได้ว่ายอดที่ลบออกมาได้นั้น จะได้ทศนิยมที่ .82 แต่เวอร์ชั่นดอส กลับคิดออกมาเป็น .81 ซึ่งถ้าเราไปใส่รูปแบบของตัวเลขให้เป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง  แล้วกลับคิดออกมาให้เป็น .819 เป็นโปรแกรมปี 2551 ให้ส่งแผ่นโปรแกรมมา Update