22. ลูกค้าเปิดบิลซื้อที่ RR ใส่หมายเหตุใต้รายการสินค้าตัวที่ 1 ซึ่งรหัสสินค้าตัวที่ 2 ไม่ได้ใส่ แต่พอสั่งพิพม์พบว่าใต้รายการสินค้าทั้ง 2 ตัว  มีหมายเหตุแสดงเหมือนกัน  ลูกค้าถามว่าเป็นเพราะอะไร

Navigation:  ระบบซื้อ > บิลซื้อ >

22. ลูกค้าเปิดบิลซื้อที่ RR ใส่หมายเหตุใต้รายการสินค้าตัวที่ 1 ซึ่งรหัสสินค้าตัวที่ 2 ไม่ได้ใส่ แต่พอสั่งพิพม์พบว่าใต้รายการสินค้าทั้ง 2 ตัว  มีหมายเหตุแสดงเหมือนกัน  ลูกค้าถามว่าเป็นเพราะอะไร

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

rr-stk

 

 

rr-stk2

 

สาเหตุ  ที่ลำดับของรหัสสินค้าทั้ง 2 ตัว เป็นลำดับที่ 1 เหมือนกัน เมื่อพิมพ์หมายเหตุใต้รายการสินค้า จึงทำให้รหัสสินค้าทั้ง 2 ตัว แสดงหมายเหตุเหมือนกัน

 

rr-stk3

 

วิธีแก้ไข ลบรหัสสินค้าตัวที่ 2 ออกแล้วคีย์ใหม่