22. กรอกรายการในรายวัน พอบันทึกจะมีหน้าจอภาษีขายขึ้นมาให้บันทึกปรากฎว่า

ยอดมูลค่าสินค้าขึ้นให้ไม่ตรงกับที่ในรายวัน

Navigation:  ระบบบัญชี > สมุดรายวัน >

22. กรอกรายการในรายวัน พอบันทึกจะมีหน้าจอภาษีขายขึ้นมาให้บันทึกปรากฎว่า

ยอดมูลค่าสินค้าขึ้นให้ไม่ตรงกับที่ในรายวัน

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

กรอกรายการในสมุดรายวันดังตัวอย่างดังนี้

 Dr. เงินสด        5,000.00

                 Cr. รายได้        4,672.90

                       ภาษีขาย           327.10

ตามปรกติแล้ว โปรแกรมจะขึ้นหน้าจอมาให้ป้อนรายละเอียดของภาษีขาย ในที่นี้ถ้าเป็นโปรแกรมเก่า  ในช่องมูลค่าสินค้า จะไม่มียอดเงินให้ต้องทำการกรอกเข้าไปเอง แต่ถ้าเป็นโปรแกรมที่มีการอัพเดทใหม่แล้ว ในช่องนี้จะมียอดเงินขึ้นมาให้ด้วย แต่ยอดจะไม่ตรงกับยอดรายได้ เช่น  รายได้ในที่นี้เป็น  4,672.90 แต่ยอดเงินที่โปรแกรมคำนวณจะได้  4,672.86 เนื่องจากโปรแกรมคำนวณโดย  นำยอดภาษี  327.10*100/7=4,672.86  ซึ่งก็ไม่ผิด แต่จะไม่ตรงกับยอดรายได้ ดังนั้นถ้าต้องการให้ตรงกับรายได้ จะต้องทำการแก้ไขยอดเงินเข้าไปเอง