22. ในการสร้างงบ กำหนดลำดับที่เป็น เลขลำดับเดียวกันทุกบรรทัด แต่มีบางบรรทัดขึ้นไปอยู่เป็นรายการลำดับแรกสุด

Navigation:  ระบบบัญชี > งบการเงิน >

22. ในการสร้างงบ กำหนดลำดับที่เป็น เลขลำดับเดียวกันทุกบรรทัด แต่มีบางบรรทัดขึ้นไปอยู่เป็นรายการลำดับแรกสุด

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ในโครงสร้างงบการเงิน มีการการเคาะวรรคเป็นภาษาไทย ในคอลัมภ์ลำดับ ทำให้ลำดับตัวนี้ขึ้นไปอยู่เป็นลำดับแรก ทั้ง ๆที่ใช้เป็นเลขลำดับเดียวกัน