21. ลูกค้าใช้โปรแกรมไทยอังกฤษ เมื่อสั่งพิมพ์แบบฟอร์มโปรแกรมฟ้อง Massage #9112 ‘ไม่พบตัวแปร ‘EUR’

Navigation:  ระบบขาย > การพิมพ์ในบิลขาย >

21. ลูกค้าใช้โปรแกรมไทยอังกฤษ เมื่อสั่งพิมพ์แบบฟอร์มโปรแกรมฟ้อง Massage #9112 ‘ไม่พบตัวแปร ‘EUR’

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ

เป็นผลจากการแก้ไขโปรแกรมเมื่อ 9 มิ.ย. 57 ในโปรแกรม v.2 เพื่อให้ตรงนี้สามารถใส่เป็นค่านิพจน์ได้ด้วย  (วันที่โปรแกรมที่มีปัญหา 01/07/57 )

 

iv-baht

 

วิธีแก้ไข

ให้อัพเดทโปรแกรมให้เป็นวันที่ปัจจุบันค่ะ