21. ใช้ระบบแลน คีย์หน้าจอสมุดรายวันพร้อมกันเวลา Save เอกสารซ้ำกัน (กำหนดให้รันเลขที่เอกสารเอง)

Navigation:  ระบบบัญชี > สมุดรายวัน >

21. ใช้ระบบแลน คีย์หน้าจอสมุดรายวันพร้อมกันเวลา Save เอกสารซ้ำกัน (กำหนดให้รันเลขที่เอกสารเอง)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

โปรแกรมใหม่ วันที่ 04 /07 /49 เวลาคีย์พร้อมกันแล้ว Save โปรแกรมจะเช็คก่อน