21. จะปรับรูปแบบที่เครื่องพิมพ์

Navigation:  Printer > Dot >

21. จะปรับรูปแบบที่เครื่องพิมพ์

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

แบบฟอร์ม 15 หรือถ้ากำหนด print control ขนาดตัวอักษร 15 17 และ 20 ไม่สามารถปรับรูปแบบอักษรที่เครื่องพิมพ์ได้ เช่นหากปรับรูปแบบไว้ที่ไทยวิจิตรศิลป์ เมื่อสั่งพิมพ์เครื่องพิมพ์จะปรับไปที่รูปแบบอักษร ไทยอักษรร่าง หรือ Draft ให้อัตโนมัติ จะสามารถใช้ไทยวิจิตรศิลป์ได้เฉพาะฟอร์ม12 หรือกำหนด

print control ขนาดตัวอักษร 12 ตัวต่อนิ้วเท่านั้น