20. ลูกค้ามีการคีย์ IV พร้อมกัน 2 เครื่อง เวลาสั่งพิมพ์ IV ทั้งสองใบออกมาเป็นเลขที่เดียวกัน แต่ละเอียดไม่เหมือนกัน เนื่องจากเวลาคีย์ลูกค้ากรอกรายละเอียดแตกต่างกัน ทำไมโปรแกรมถึงไม่แจ้งเตือนว่า IV เลขที่ซ้ำ หรือมีอยู่แล้ว ต้องแก้ไขอย่างไร

Navigation:  ระบบขาย > การพิมพ์ในบิลขาย >

20. ลูกค้ามีการคีย์ IV พร้อมกัน 2 เครื่อง เวลาสั่งพิมพ์ IV ทั้งสองใบออกมาเป็นเลขที่เดียวกัน แต่ละเอียดไม่เหมือนกัน เนื่องจากเวลาคีย์ลูกค้ากรอกรายละเอียดแตกต่างกัน ทำไมโปรแกรมถึงไม่แจ้งเตือนว่า IV เลขที่ซ้ำ หรือมีอยู่แล้ว ต้องแก้ไขอย่างไร

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

แก้ไข ให้ไปกำหนดที่ Caching โดยให้ทำเครื่องหมายที่ช่อง No files or program from the shared folder are available offline (เครื่องลูกค้าเป็น Windows 7)