20. ลูกค้าเปิดบิลซื้อเงินสด ปรกติ และไปดูการบันทึกบัญชี มีการบันทึกยอดเงินไม่ถูกต้อง

Navigation:  ระบบซื้อ > บิลซื้อ >

20. ลูกค้าเปิดบิลซื้อเงินสด ปรกติ และไปดูการบันทึกบัญชี มีการบันทึกยอดเงินไม่ถูกต้อง

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

rr-cost-01

 

rr-cost-02

 

สาเหตุ  เป็นเพราะ การเปิดบิลซื้อเงินสด เป็นสินค้าที่มี stock และคิดต้นทุนแบบ Average แต่สินค้าตัวนี้มีการติดลบก่อนหน้าที่จะมีการรับ ของบิลซื้อเงินสดตัวนี้

ระบบ express จึงมีการปรับปรุงต้นทุนโดยโปรแกรม

 

rr-cost-03

 

rr-cost-04

 

วิธีแก้ไข ต้องทำการแก้ไข stock ไม่ให้ติดลบก่อน และคำนวณสินค้าใหม่ครับ