21. บิลซื้อมีช่องให้กรอก อัตราศูนย์

Navigation:  ระบบซื้อ > บิลซื้อ >

21. บิลซื้อมีช่องให้กรอก อัตราศูนย์

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

บิลซื้อมีช่องให้กรอก อัตราศูนย์   แต่แฟ้มภาษีซื้อไม่มีคอลัมน์ อัตราศูนย์ ต้องกด ALT +E ถึงจะเห็น

 (เฉพาะโปรแกรม 194  โปรแกรมเมอร์ไม่แก้ )                                                                                

 

วิธีแก้ไข ไป copy ต้นฉบับ รายงานอัตราศูนย์ ในแฟ้มภาษีขาย มาใช้ แล้วแก้หัวเป็นรายงานภาษีซื้อ