194. พิมพ์รายงาน การรับชำระหนี้ แยกตามพนักงานขาย (วันที่ผ่านเช็ค) โดยกำหนดตามวันที่ผ่านเช็คแล้ว แต่ปราฏว่ามีใบเสร็จบางใบ ไม่โชว์ออกมา ทั้งที่ได้ผ่านเช็คแล้ว

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 1.  รายงานลูกหนี้ > 9.  รับชำระหนี้ >

194. พิมพ์รายงาน การรับชำระหนี้ แยกตามพนักงานขาย (วันที่ผ่านเช็ค) โดยกำหนดตามวันที่ผ่านเช็คแล้ว แต่ปราฏว่ามีใบเสร็จบางใบ ไม่โชว์ออกมา ทั้งที่ได้ผ่านเช็คแล้ว

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ  

เนื่องจากรายงานตัวนี้จะเช็คจาก วันที่เรียบร้อยของใบเสร็จ [RE]เป็นหลัก แต่ใบเสร็จใบ

ที่ไม่โชว์ มีการรับเช็ค 2  ใบ แล้วมีการผ่านเช็คแค่ใบเดียว ทำให้วันที่เรียบร้อย

ยังไม่ขึ้น จึงยังไม่ออกรายงาน ซึ่งต้องผ่านเช็คใบสุดท้ายก่อน เอกสาร RE นี้ถึงจะออกในรายงานให้