19.  สั่งพิมพ์ฟอร์มใบวางบิล โดยให้สั่งพิมพ์เส้นเป็นเส้นประ  (ปริ้นเตอร์เป็นแบบหัวเข็ม)ให้ลูกค้าไปที่ลำดับเครื่องพิมพ์

ที่ใช้งานอยู่  บรรทัด พิมพ์กรอบตารางได้ ใส่เป็น N  พอสั่งพิมพ์ออกมาเส้นแนวตั้งเป็นเส้นประ

แต่เส้นแนวนอนยังเป็นเส้นตรงปกติ

Navigation:  Printer > Dot >

19.  สั่งพิมพ์ฟอร์มใบวางบิล โดยให้สั่งพิมพ์เส้นเป็นเส้นประ  (ปริ้นเตอร์เป็นแบบหัวเข็ม)ให้ลูกค้าไปที่ลำดับเครื่องพิมพ์

ที่ใช้งานอยู่  บรรทัด พิมพ์กรอบตารางได้ ใส่เป็น N  พอสั่งพิมพ์ออกมาเส้นแนวตั้งเป็นเส้นประ

แต่เส้นแนวนอนยังเป็นเส้นตรงปกติ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ ลูกค้าเลือกรูปแบบตัวอักษรของเครื่องพิมพ์ เป็นแบบ ไทยจิตรกร

 

วิธีแก้ ไข  ให้เปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรของเครื่องพิมพ์เป็น ไทยอักษรร่าง  เส้นแนวนอนถึงจะเป็นเส้นประให้