19. เมนูสินค้าข้อ1.1.1 จ่ายสินค้าภายใน เมื่อเพิ่มรายการสินค้า และมาถึงข่องคลัง เมื่อกดF6 จะโชว์รหัสคลังสินค้าและมูลค่าคงเหลือในคลัง แต่เมื่อมาทำที่เมนูสินค้าข้อ 1.3.1 ปรับปรุงเพิ่ม/ลดสินค้า โดยกดเหมือนกันจะโชว์แค่ รหัสคลังสินค้าและชื่อคลังสินค้า  “ไม่โชว์ยอดคงเหลือในคลัง”

Navigation:  ระบบสินค้า > สินค้าประจำวัน > ปรับปรุงยอดสินค้า >

19. เมนูสินค้าข้อ1.1.1 จ่ายสินค้าภายใน เมื่อเพิ่มรายการสินค้า และมาถึงข่องคลัง เมื่อกดF6 จะโชว์รหัสคลังสินค้าและมูลค่าคงเหลือในคลัง แต่เมื่อมาทำที่เมนูสินค้าข้อ 1.3.1 ปรับปรุงเพิ่ม/ลดสินค้า โดยกดเหมือนกันจะโชว์แค่ รหัสคลังสินค้าและชื่อคลังสินค้า  “ไม่โชว์ยอดคงเหลือในคลัง”

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ เป็นเพราะ เริ่มระบบ 1.3.1 ระบบสินค้า ข้อ.12  ติ๊กไว้ ซึ่งจะแสดงสินค้าทุกคลัง ถ้าอยากจะเห็นยอดคงเหลือ ต้องเอาติ๊ก ข้อ 12. ออก