18. ใบลดหนี้รับคืน  SR  อ้างสินค้าบริการ โดยสินค้าบริการกำหนดเลขที่บัญชีรายได้ กับ บัญชีรับคืน เป็น 2133-00 (บัญชีที่ลูกค้าต้องการ)  แต่การรายวันบันทึกบัญชีด้านเดบิต  เป็น  4100-03  (รับคืน) โดยไปดูจากเริ่มระบบ ข้อ 5 ข้อ2 กำหนดบัญชีเพื่อลงรายวัน

Navigation:  ระบบการเงิน > ลดหนี้/รับคืน >

18. ใบลดหนี้รับคืน  SR  อ้างสินค้าบริการ โดยสินค้าบริการกำหนดเลขที่บัญชีรายได้ กับ บัญชีรับคืน เป็น 2133-00 (บัญชีที่ลูกค้าต้องการ)  แต่การรายวันบันทึกบัญชีด้านเดบิต  เป็น  4100-03  (รับคืน) โดยไปดูจากเริ่มระบบ ข้อ 5 ข้อ2 กำหนดบัญชีเพื่อลงรายวัน

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

เป็นที่โปรแกรม ช่วงวันที่ เดือน 10/54 -07/02/55  ต้องส่งแผ่นมาอัพเดท วันที่ 08/02/55