18. คำนวณยอดเจ้าหนี้ใหม่ พบปัญหาคือ

Navigation:  ระบบซื้อ > บิลซื้อ >

18. คำนวณยอดเจ้าหนี้ใหม่ พบปัญหาคือ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

err_rr-01

ไปตรวจสอบเลขที่เอกสาร RR5302151 แล้ว ยอดรวมเงินก็ถูกต้อง กด F8 Esc ก็ไม่หาย ยอดชำระ หน้า 2 ก็ถูกต้อง กด Alt+E +Enter จน save ก็ไม่หาย สังเกตุว่ารหัส ที่ขึ้นไม่ตรงกับรหัสผู้จำหน่ายของเอกสาร RRใบดังกล่าว พอกด Clrl+L กลับปรากฎว่า RR เลขที่ดังกล่าวขึ้นมาซ้ำกันสองใบ

 

err_rr-02

 

วิธีแก้ไข ให้ลบ RR ใบดังกล่าวออก โปรแกรมจะลบออกทั้งสองใบ แล้วคีย์ใหม่