18. พิมพ์ฟอร์มแบบ Text Mode  พิมพ์ใบที่ 1-4 ได้ตรงตามแบบฟอร์ม ใบที่5 เลื่อนขึ้น   (ลูกค้าพิมพ์แบบต่อเนื่อง)

Navigation:  Printer > Dot >

18. พิมพ์ฟอร์มแบบ Text Mode  พิมพ์ใบที่ 1-4 ได้ตรงตามแบบฟอร์ม ใบที่5 เลื่อนขึ้น   (ลูกค้าพิมพ์แบบต่อเนื่อง)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีแก้ไข  ให้เพิ่มคำสั่งในส่วนของ Print Contral จากเดิม 027\033\001  เป็น

                        \027\033\001\027\067\000\011   , \011 หมายถึงความยาวกระดาษ