18.  คีย์รายการในสมุดรายวัน ทั้งด้านเดบิท และ เครดิต เรียบร้อยแล้ว พอ save ยอดเงินหายไปทั้ง 2 ด้าน (กรอกลงไปเป็นหลัก 10,000.- ล้าน)

Navigation:  ระบบบัญชี > สมุดรายวัน >

18.  คีย์รายการในสมุดรายวัน ทั้งด้านเดบิท และ เครดิต เรียบร้อยแล้ว พอ save ยอดเงินหายไปทั้ง 2 ด้าน (กรอกลงไปเป็นหลัก 10,000.- ล้าน)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

เพราะยอดเงิน ที่กรอกลงไปนั้นมัน เกินหลักที่โปรแกรมกำหนดไว้ ซึ่งโปรแกรมกำหนดได้แค่ 13 หลัก เท่านั้น ( 1,000 ล้านบาท )