17. สร้างข้อมูลตรวจนับสินค้า เมนูสินค้า 6.1 แล้วฟ้อง

“แฟ้มข้อมูลสินค้าหลัก-ค้นหาไม่พบ รหัสสินค้า [01-123456               ]”

Navigation:  ระบบสินค้า > สินค้าประจำวัน > ปรับปรุงยอดสินค้า >

17. สร้างข้อมูลตรวจนับสินค้า เมนูสินค้า 6.1 แล้วฟ้อง

“แฟ้มข้อมูลสินค้าหลัก-ค้นหาไม่พบ รหัสสินค้า [01-123456               ]”

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีแก้ไข ให้สร้างรหัสสินค้านี้ขึ้นมาใหม่ แล้วสั่งคำนวณยอดที่เมนูสินค้า 7.4 แล้วตรวจสอบว่าสินค้ารหัสนี้มีการเคลื่อนไหวหรือไม่ ถ้าสินค้านี้ไม่มีการเคลื่อนไหวและไม่ต้องการรหัสนี้แล้ว ให้ไปลบรหัสนี้ออกที่เมนูสินค้าข้อ 2 รายละเอียดสินค้า (ยอดคงเหลือต้องเป็น 0 ด้วย)

 

หมายเหตุ

ห้ามลบจากเมนูสินค้า 7.3 แก้ไขรายการต่างๆของสินค้า เพราะถ้าลบจากเมนูนี้รหัสสินค้าจะไม่ถูกลบจาก ไฟล์ STLOC.DBF ทำให้ตอนสร้างข้อมูลตรวจนับจะฟ้องคำเตือนขึ้นมาอีก