17. ต้องการให้พิมพ์ตัวอักษรบาทไม่มีจุด หลังวงเล็บ

Navigation:  ระบบขาย > การพิมพ์ในบิลขาย >

17. ต้องการให้พิมพ์ตัวอักษรบาทไม่มีจุด หลังวงเล็บ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีแก้ไข ฟอร์ม ~BAHT

 

~BAHT:      0,      "",                 "xxx",               "xx=@tx_baht(ARTRN->NETAMT);xxx='('-xx-')' "

 

ผลลัพธ์คือ จะเป็น ( หนึ่งแสนบาทถ้วน)