17. เพิ่มคำอธิบายในหน้าสมุดรายวัน ตรงบรรทัดรายละเอียด ซึ่งสามารถเพิ่มข้อความเข้าไปได้ โดยกด Alt+A  แต่พอเข้าไปทำรายการแล้ว กดแว่นขยายขึ้นมาแล้วกดค้นหาข้อความกับไม่มีที่เพิ่มเข้าไป

Navigation:  ระบบบัญชี > สมุดรายวัน >

17. เพิ่มคำอธิบายในหน้าสมุดรายวัน ตรงบรรทัดรายละเอียด ซึ่งสามารถเพิ่มข้อความเข้าไปได้ โดยกด Alt+A  แต่พอเข้าไปทำรายการแล้ว กดแว่นขยายขึ้นมาแล้วกดค้นหาข้อความกับไม่มีที่เพิ่มเข้าไป

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ เนื่องจากว่าการเพิ่มรายละเอียดที่หน้าสมุดรายวัน โปรแกรมจะไม่สร้างรหัสไว้ให้ จึงทำให้ไม่สามารถ ค้นหาได้

วิธีแก้ไข โดยต้องเข้าไปเพิ่มรายละเอียดเองที่เมนูเริ่มระบบ ข้อ9. รายการข้อความ ข้อ8. ระบบบัญชี ข้อ70. คำอธิบายในสมุดรายวัน