16. ลูกค้าต้องการดึงเอกสาร ใบสั่งขาย SO มาเปิดบิลขาย IV แต่ไม่มีเอกสาร SO มาให้เลือก ทั้งที่มียอดค้างส่ง ปกติ

สิ่งที่ให้ลูกค้า

ทำการ ปรับปรุงยอดค้างส่งใหม่ + คำนวณเมนูสินค้า 7,6 คำนวณยอดสั่งซื้อ/สั่งขายใหม่ โดยระบุรหัสแรก ถึง สุด ท้าย ไปเปิด IV ใหม่ก็ยังไม่ปรากฏเอกสาร SO ทีต้องการ

Navigation:  ระบบขาย > ใบสั่งขาย >

16. ลูกค้าต้องการดึงเอกสาร ใบสั่งขาย SO มาเปิดบิลขาย IV แต่ไม่มีเอกสาร SO มาให้เลือก ทั้งที่มียอดค้างส่ง ปกติ

สิ่งที่ให้ลูกค้า

ทำการ ปรับปรุงยอดค้างส่งใหม่ + คำนวณเมนูสินค้า 7,6 คำนวณยอดสั่งซื้อ/สั่งขายใหม่ โดยระบุรหัสแรก ถึง สุด ท้าย ไปเปิด IV ใหม่ก็ยังไม่ปรากฏเอกสาร SO ทีต้องการ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ

1.เลขที่เอกสาร และ รูปแบบรหัสสินค้าของลูกค้า มีการเว้นวรรค

pr-so-01

 

2. เวลาสั่งคำนวณ เมนูสินค้า 7.6 คำนวณยอดสั่งซื้อ/สั่งขายใหม่

***Tab การค้นหาจะเรียงอยู่ที่ รายละเอียด

ทำการระบุ รายเอียด แรก(รหัส . ) ถึง รายละเอียดสุดท้าย ***(ผมสังเกตการณ์คำนวณจะไวมาก และไม่เห็นการคำนวณรหัสที่ว่างๆ)

pr-so-02

*** ถ้าระบุแบบนี้ จะไม่ครอบคลุม รหัสที่ว่างๆ ตามใบ SO ***

 

วิธีแก้ไข ปัญหา เวลาคำนวณสินค้า 7.6 คำนวณยอดสั่งซื้อ/สั่งขายใหม่

***Tab การค้นหาจะเรียงอยู่ที่ รหัส ก่อน

ทำการระบุ รหัสแรก(รหัส . ) ถึง รหัสสุดท้าย *** (ผมสังเกตการณ์คำนวณจะนานขึ้น และเห็นการคำนวณรหัสที่ว่างๆครับ)

pr-so-03

 

หมายเหตุเพิ่มเติม: คำนวณ เฉพาะ รหัส ที่มีปัญหา ก็ได้ครับ