16. ลูกค้าสำรองข้อมูลแล้วไฟล์สำรองเป็นรูป google clome ลูกค้าต้องการเปลี่ยนให้กลับมาเป็นรูปไฟล์ตัวเก่า  เครื่องลูกค้าเป็น win8

Navigation:  เมนูอื่นๆ > การสำรองข้อมูลและการดึงข้อมูลมาใช้ >

16. ลูกค้าสำรองข้อมูลแล้วไฟล์สำรองเป็นรูป google clome ลูกค้าต้องการเปลี่ยนให้กลับมาเป็นรูปไฟล์ตัวเก่า  เครื่องลูกค้าเป็น win8

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

BAK-01

 

วิธีแก้ไข ให้เข้า note pad  พิมพ์ข้อความอะไรก็ได้ลง ไป แล้วเลือก file->save as

 

BAK-02

 

ตรงไฟล์ NAME ให้ใส่ “เป็นชื่ออะไรก็ได้ แต่ใส่นามสกุลเป็น .exe” ไว้  ตย “aa.exe” แล้ว SAVE

 

BAK-03

 

จากนั้นให้คลิกขวาที่ไฟล์สำรองที่เป็นรูป google clome ->open with ->choose โปรแกรมที่เรา SAVE เป็นชื่อ aa.exe ไว้   รูปไฟล์สำรองก็จะเปลี่ยนเป็นรูปไฟล์ปกติคะ        

 

BAK-04

 

BAK-05