16. สร้างรายงานการตรวจนับกำหนดค่าในช่องลบข้อมูลเดิมก่อนสร้างใหม่?ใส่เป็น N เวลาที่โปรแกรม สร้างรายการให้ที่บันทึกปริมาณที่ตรวจนับได้นั้น ค่าในช่องรหัสหน่วยนับใหญ่จะว่างและไม่สามารถกรอกตัวเลขได้ (ถึงแม้ว่าได้กำหนดรหัสหน่วยนับใหญ่ และอัตราส่วนไว้มากกว่า 0 แล้ว)

Navigation:  ระบบสินค้า > สินค้าประจำวัน > ปรับปรุงยอดสินค้า >

16. สร้างรายงานการตรวจนับกำหนดค่าในช่องลบข้อมูลเดิมก่อนสร้างใหม่?ใส่เป็น N เวลาที่โปรแกรม สร้างรายการให้ที่บันทึกปริมาณที่ตรวจนับได้นั้น ค่าในช่องรหัสหน่วยนับใหญ่จะว่างและไม่สามารถกรอกตัวเลขได้ (ถึงแม้ว่าได้กำหนดรหัสหน่วยนับใหญ่ และอัตราส่วนไว้มากกว่า 0 แล้ว)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีแก้ไข ให้มา Update โปรแกรมไปลงใหม่ (Update แล้ววันที่ 9/4/53)