161. รายงานนี้ คอลัมน์ค้างชำระมียอดเป็น 0.00 ลูกค้าถามว่า ถ้าจะดูรายงานย้อนหลังว่าเคยทำใบวางบิลไปมียอดเท่าไหร่บ้างจะทำอย่างไร

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 1.  รายงานลูกหนี้ > 6.  ใบวางบิล >

161. รายงานนี้ คอลัมน์ค้างชำระมียอดเป็น 0.00 ลูกค้าถามว่า ถ้าจะดูรายงานย้อนหลังว่าเคยทำใบวางบิลไปมียอดเท่าไหร่บ้างจะทำอย่างไร

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ     เมื่อไปดูที่หน้าจอเอกสารใบ ที่ไม่ออกรายงาน มียอดจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นติดลบ เพราะยอดในเอกสาร SR มียอดมากกว่า เอกสาร IV ทำให้โปรแกรมเช็คเป็นเก็บเงินแล้ว

 

วิธีแก้ไข   ให้กลับไปดูรายงาน 161. เหมือนเดิม แต่ให้ติ๊กถูก พิพม์ใบวางบิลเก็บเงินแล้ว ? ก็จะแสดงเอกสารใบนี้ให้