16. ลูกค้าแจ้งว่าหน้าจอรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ออกรายการซ้ำกัน สั่งลงบัญชีก็ไม่หาย

Navigation:  เมนูอื่นๆ > โอนข้อมูล >

16. ลูกค้าแจ้งว่าหน้าจอรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ออกรายการซ้ำกัน สั่งลงบัญชีก็ไม่หาย

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ เนื่องจากโปรแกรมลูกค้าเป็นชุดโอนข้อมูล ปัญหาคือว่าลูกค้ามีการคีย์รายการภาษีซื้อเข้าไปเองในแฟ้มภาษีก่อน  แล้วโอนข้อมูลมาทับทีหลัง ทำให้รายการซ้ำกัน

 

วิธีแก้ไข  ต้องลบออกรายการที่ซ้ำออกเอง