16. ลูกค้า แยกเมนู รับคืนสินค้า  และผูกเลขที่บัญชีรับคืน   แล้วเปิดบิลรับคืนโดยอ้างสินค้าบริการ โดยที่สินค้าบริการตรงบัญชีรายได้ได้กำหนดเลขที่บัญชีไว้ ส่วนบัญชีรับคืนไม่ได้กำหนด  แต่พอเปิดรับคืน โปรแกรม กับลงบัญชีรายได้ ให้   ไม่มอง บัญชีรับคืนที่ผูกไว้ในกำหนดเลขที่เอกสาร ...  

Navigation:  ระบบการเงิน > ลดหนี้/รับคืน >

16. ลูกค้า แยกเมนู รับคืนสินค้า  และผูกเลขที่บัญชีรับคืน   แล้วเปิดบิลรับคืนโดยอ้างสินค้าบริการ โดยที่สินค้าบริการตรงบัญชีรายได้ได้กำหนดเลขที่บัญชีไว้ ส่วนบัญชีรับคืนไม่ได้กำหนด  แต่พอเปิดรับคืน โปรแกรม กับลงบัญชีรายได้ ให้   ไม่มอง บัญชีรับคืนที่ผูกไว้ในกำหนดเลขที่เอกสาร ...  

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

ส่งแผ่นมา Updat