16. ต้องการให้ออกเป็นภาษาอังกฤษ แต่ไม่ต้องโชว์ว่าเป็น us หรือ บาทแก้ไข

Navigation:  ระบบขาย > การพิมพ์ในบิลขาย >

16. ต้องการให้ออกเป็นภาษาอังกฤษ แต่ไม่ต้องโชว์ว่าเป็น us หรือ บาทแก้ไข

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีแก้ไข ฟอร์ม ~BAHT  หลัง NETAMT เติม , เคาะไทย 1 วรรค

~BAHT:      0,      "",                 "d_baht(ARTRN->NETAMT, •)"                ""

 

ผลลัพธ์คือ จะเป็น (FIVE HUNDRED THIRTY FIVE).