15. ลูกค้า post เอกสารBQ แล้วต้องการยกเลิกการ post ซึ่งก็ได้ทำตามขั้นตอน

Navigation:  ระบบการเงิน > ธนาคาร > เช็ครับ >

15. ลูกค้า post เอกสารBQ แล้วต้องการยกเลิกการ post ซึ่งก็ได้ทำตามขั้นตอน

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

1.ปิดการเชื่อมต่อบัญชี

2.ไปที่หน้าเอกสาร BQ ยกเลิกการผ่านเช็ค

3.ไปเชื่อมต่อบัญชี

4.สั่งลงบัญชีใหม่ที่หน้าเอกสาร BQ (คลิกที่ไอคอนดูบัญชีแล้ว ก็ขึ้นว่าไม่พบเอกสาร)

5.ผ่านเช็คใหม่

ผลคือ เมื่อผ่านเช็คไปแล้ว รายวันที่เกิดขึ้นไปก็ยังไปอยู่ในสมุดรายวันเล่มที่ Post บัญชีแล้ว

 

วิธีแก้ไข

หลังจากที่สั่งลงบัญชีใหม่เรียบร้อยแล้ว ให้ไปเข้าที่ เมนูบัญชี 1.ลงประจำวัน 2.รายการที่ผ่านบัญชี ->สมุดรายวันรับ

ไปค้นหาเอกสารBQ จะขึ้นไม่พบเอกสาร แล้วกลับไปผ่านเช็คที่หน้า BQ ใหม่ รายการลงบัญชีก็จะไปลงให้ที่สมุดรายวันที่ยังไม่ผ่านบัญชี