15.  สำนักงานใหญ่ มีกำหนดคลังหลัก และสาขา ซึ่งสนญ.เปิดใบโอนย้ายระหว่างคลัง แล้วโอนเอกสารนี้ไปให้สาขา เพื่อให้ไปเพิ่มยอดสินค้าที่สาขาด้วย แต่เมื่อสาขารับโอนกลับไม่มียอด

 

Navigation:  เมนูอื่นๆ > โอนข้อมูล >

15.  สำนักงานใหญ่ มีกำหนดคลังหลัก และสาขา ซึ่งสนญ.เปิดใบโอนย้ายระหว่างคลัง แล้วโอนเอกสารนี้ไปให้สาขา เพื่อให้ไปเพิ่มยอดสินค้าที่สาขาด้วย แต่เมื่อสาขารับโอนกลับไม่มียอด

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ ถ้าเป็นโปรแกรมเก่าจะทำไม่ได้ แต่โปรแกรมใหม่สามารถทำแล้ว  สามารถเพิ่มยอดที่สาขาได้โดยไม่กระทบกับคลัง 01

 

ขั้นตอน

1. ที่ฝั่งสาขา เมนูเริ่มระบบ4. เมนูโอนย้ายระหว่างคลัง ต้องติ๊ก เป็นเอกสารของที่อื่น …..

 

TRAN-RL01

 

2. เมนูที่โอนข้อมูลมารวมกับปัจจุบัน ให้ระบุคลังของสาขาที่รับโอน

 

TRAN-RL02

 

3. หลังจากทำการโอนข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ต้องเข้ามาคลิ๊กที่แท็ป แปลงรายการให้เป็น รับสินค้าเข้าสต๊อค หัวข้อนี้ต้องทำทีละเอกสาร ถ้าโอนหลายใบ

 

TRAN-RL03

 

โปรแกรมก็จะทำการเพิ่มยอดที่คลังสาขาอย่างเดียว โดยที่คลังหลัก หรือ คลัง 01 จะไม่มียอดเพิ่มขึ้นมา

ปัญหา  ถ้าเมนูเริ่มระบบ 4. ไม่ติ๊ก (เป็นเอกสารของที่อื่น .....) เวลาทำการโอนข้อมูลมา ใบโอนย้าย รายการสต๊อคไม่มีรายการสินค้า จะเป็นว่างๆ