15. เปิดบิลใบสั่งขาย เมื่อถึงเลือกรายการขึ้นฟ้องข้อความ Mess : 4106 ตามรูป

Navigation:  ระบบขาย > ใบสั่งขาย >

15. เปิดบิลใบสั่งขาย เมื่อถึงเลือกรายการขึ้นฟ้องข้อความ Mess : 4106 ตามรูป

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

oseo-41

 

เมื่อตรวจสอบสินค้าคงเหลือ ยอดคงเหลือมี 2000  และมียอดค้างส่งเดิม 1000 ซึ่งจากหน้าบิลกำลังสั่งขายอีก 2000

แต่ข้อความที่ฟ้องมาตัวเลขไม่ตรงกันเลย

 

สาเหตุ ข้อความที่ฟ้องเป็นตัวเลขของคลังสินค้าที่จะสั่งขายในหน้าบิลนี้เท่านั้น  แต่ยอดคงเหลือและยอดสั่งขายเดิมที่แจ้งด้านบนเป็นตัวเลขรวมของทุกคลัง เมื่อนำยอดของเฉพาะคลังที่เปิดหน้าบิลมาคำนวณ ก็จะถูกต้องตามที่โปรแกรมแจ้งฟ้องเตือน