ลูกค้าพิมพ์ ภงด.2 แล้วขึ้นว่า ***ค่าของประเภท ป้อนไม่ถูกต้อง ***

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 6.  รายงานภาษี > ภาษีหัก ณ ที่จ่าย >

ลูกค้าพิมพ์ ภงด.2 แล้วขึ้นว่า ***ค่าของประเภท ป้อนไม่ถูกต้อง ***

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

tax 02-1

 

ลองพิมพ์ประเภทเงินได้ ใหม่ตามหลักการของเราแล้วก็ยังไม่ได้

 

สาเหตุ   เป็นเพราะ ลูกค้าไม่ได้ใส่ช่อง กลุ่ม ถ้าเป็นภงด.2 ต้องใส่กลุ่มทุกครั้งด้วย