14. ลูกค้าทำการผ่านเช็ครับแล้ว แต่ดูการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันไม่ได้  ที่ปุ่มดูการบันทึกในสมุดรายวันไม่สามารถกดได้ ในทะเบียนเช็คจ่ายดูได้ แต่ที่ทะเบียนเช็ครับดูไม่ได้ ตามรูปด้านล่างค่ะ

Navigation:  ระบบการเงิน > ธนาคาร > เช็ครับ >

14. ลูกค้าทำการผ่านเช็ครับแล้ว แต่ดูการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันไม่ได้  ที่ปุ่มดูการบันทึกในสมุดรายวันไม่สามารถกดได้ ในทะเบียนเช็คจ่ายดูได้ แต่ที่ทะเบียนเช็ครับดูไม่ได้ ตามรูปด้านล่างค่ะ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

che-qr

 

สาเหตุ ลูกค้ามีการทำใบนำฝากเช็คที่เมนูการเงิน ข้อ 3.ธนาคาร ข้อ1.บันทึกเช็คนำฝาก ข้อ1.ใช้ใบนำฝาก         เวลาจะดูการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันก็ต้องดูที่หน้าจอBQ ไม่สามารถดูที่ทะเบียนเช็ครับได้ค่ะ