14. มีการเปลี่ยนรหัสลูกค้า ในหน้าจอรายละเอียดลูกค้า โดยใช้ ฟังก์ชั่น old->new เปลี่ยนรหัส แล้วการทำรับชำระหนี้เป็นเงินโอนไม่เปลี่ยน

Navigation:  ระบบขาย > ลูกหนี้ >

14. มีการเปลี่ยนรหัสลูกค้า ในหน้าจอรายละเอียดลูกค้า โดยใช้ ฟังก์ชั่น old->new เปลี่ยนรหัส แล้วการทำรับชำระหนี้เป็นเงินโอนไม่เปลี่ยน

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ถ้าลูกค้าเคยดึงรหัสลูกค้าตัวที่เปลี่ยนนี้ไปทำการรับชำระหนี้ โดยรับชำระหนี้มีการรับชำระ โดยวิธีอื่น ๆ ใส่เป็น เช็ค  และ วิธีการโอนเงิน แล้วใน file bktrn ใน ฟิวล์ cuscod ไม่เปลี่ยนตามที่เปลี่ยนรหัสลูกค้าใหม่ เป็น เฉพาะรายการที่เป็นการโอนเงินเท่านั้น แต่รายการเกี่ยวกับเช็ค เปลี่ยนให้ปกติ

ส่งแผ่น Update โปรแกรม (วันที่ 4 ม.ค. 2554) จะแก้ปัญหาได้