14. เข้าห้องข้อมูลที่ใช้งานเป็นประจำมี error ขึ้น “ห้องข้อมูลนี้ไม่มีข้อมูลอยู่” แต่ เมื่อเข้าไปดูข้อมูลที่ไดร์ Z:\ABC ตามที่เก็บข้อมูลก็เห็นมีข้อมูลอยู่ครบ เมื่อจะก๊อปปี้โฟรเดอร์ แล้วไปวางไว้ที่อื่นขึ้น access denies ลองเข้าไปที่ local drive  D:\ABC จะก๊อปปี้โฟรเดอร์ แล้วไปวางไว้ที่อื่นก็จะขึ้น access denies เหมือนกัน

Navigation:  มีปัญหาในการเรียกใช้โปรแกรม,เข้าไม่ได้,ขึ้น Run... >

14. เข้าห้องข้อมูลที่ใช้งานเป็นประจำมี error ขึ้น “ห้องข้อมูลนี้ไม่มีข้อมูลอยู่” แต่ เมื่อเข้าไปดูข้อมูลที่ไดร์ Z:\ABC ตามที่เก็บข้อมูลก็เห็นมีข้อมูลอยู่ครบ เมื่อจะก๊อปปี้โฟรเดอร์ แล้วไปวางไว้ที่อื่นขึ้น access denies ลองเข้าไปที่ local drive  D:\ABC จะก๊อปปี้โฟรเดอร์ แล้วไปวางไว้ที่อื่นก็จะขึ้น access denies เหมือนกัน

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ ลูกค้ามีการแจ้งว่าก่อนหน้านี้จะมีการกำหนดสิทธิให้ผู้ใช้กับ user แต่ละคนในแต่ละโฟรเดอร์ ของ windows แต่เมื่อเกิดอาการ error ดังกล่าวจำไม่ได้ว่าใครตั้งค่าอะไรไว้ยังไง

 

วิธีแก้ไข

·เข้าไปคลิกขวาที่ ไดร์ d:\ เลือก properties->advanced

·กดแท็ป Pemissions ติ๊ก Replace permission entries…

·กดแท็ป owner ติ๊ก Replace owner on subcontainers and objects