14. เอกสาร SR จะแก้ประเภทของใบลดหนี้ เลือกที่เมนูแก้ไขยอดเงินแล้วขึ้น Error ‘Press this button in view mode only’

Navigation:  ระบบการเงิน > ลดหนี้/รับคืน >

14. เอกสาร SR จะแก้ประเภทของใบลดหนี้ เลือกที่เมนูแก้ไขยอดเงินแล้วขึ้น Error ‘Press this button in view mode only’

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ มีการคลิ๊กเลือกที่เมนู แก้ไขข้อมูลก่อน แล้วถึงมาคลิ๊กที่แก้ไขยอดเงิน

 

วิธีแก้ไข   ให้คลิ๊กที่เมนูแก้ไขยอดเงินเลย