141. ลูกค้าดูรายงาน  กดแว่นขยาย เลือกช่องวันที่ จะมีหน้าต่างวันเดือนปีมาให้เลือก แต่ข้อความของเดือนเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 1.  รายงานลูกหนี้ > 4.  ขายเงินเชื่อ (ใบกำกับสินค้า) >

141. ลูกค้าดูรายงาน  กดแว่นขยาย เลือกช่องวันที่ จะมีหน้าต่างวันเดือนปีมาให้เลือก แต่ข้อความของเดือนเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

141-scop

 

สาเหตุ ที่ Start->Setting->Control Panel->Regional and Language options->แท๊บ Regional options  ตรงใต้บรรทัด select an item to match its preferences ,or click Customize to choose your own formats: ลูกค้าเลือกเป็น Tatar

 

141-regio

 

วิธีแก้ไข  เปลี่ยนจาก Tatar เป็น English (United  States)