13. ลูกค้าต้องการดูว่า รหัสผู้ใช้อะไรเป็นคนเพิ่มผังบัญชี กด Tab ช่องผู้บันทึกเป็นช่องว่าง

Navigation:  ระบบบัญชี > ผังบัญชี/ยอดยกมา >

13. ลูกค้าต้องการดูว่า รหัสผู้ใช้อะไรเป็นคนเพิ่มผังบัญชี กด Tab ช่องผู้บันทึกเป็นช่องว่าง

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ  เมื่อก่อน Program ไม่ได้เก็บ Record ผู้บันทึกไว้ให้

 

วิธีแก้ไข update  Programmer เพิ่งแก้ไขปี 2554