13. เอกสารลดหนี้ถ้าเป็นกรณีของสินค้าบริการหลังจากเพิ่มข้อมูลเรียบร้อยจะปรากฏ

วิธีการลดหนี้ขึ้นมาให้เลือกซึ่งถ้าเลือกเป็นวิธีการเก็บไว้หักตอนรับชำระหนี้จะมี  เกณฑ์ภาษีขึ้นมาให้เลือกและหลังจากแล้วเซฟเรียบร้อยแล้วถ้าต้องการจะเปลี่ยนเกณฑ์ภาษีจะไม่สามารถทำได้แล้ว  จะต้องลบเอกสารลดหนี้ทิ้งแล้วเริ่มคีย์ขึ้นมาใหม่ถึงจะสามารถเลือกเกณฑ์ใหม่ได้อีกครั้ง

Navigation:  ระบบการเงิน > ลดหนี้/รับคืน >

13. เอกสารลดหนี้ถ้าเป็นกรณีของสินค้าบริการหลังจากเพิ่มข้อมูลเรียบร้อยจะปรากฏ

วิธีการลดหนี้ขึ้นมาให้เลือกซึ่งถ้าเลือกเป็นวิธีการเก็บไว้หักตอนรับชำระหนี้จะมี  เกณฑ์ภาษีขึ้นมาให้เลือกและหลังจากแล้วเซฟเรียบร้อยแล้วถ้าต้องการจะเปลี่ยนเกณฑ์ภาษีจะไม่สามารถทำได้แล้ว  จะต้องลบเอกสารลดหนี้ทิ้งแล้วเริ่มคีย์ขึ้นมาใหม่ถึงจะสามารถเลือกเกณฑ์ใหม่ได้อีกครั้ง

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

หมายเหตุ

ถ้าเป็นกรณีที่เลือกวิธีการลดหนี้เป็นเงินสด  วิธีนี้จะไม่มีเกณฑ์ภาษีขึ้นมาให้เลือกเนื่องจากการทำลดหนี้จะเสร็จสิ้น ณ วันที่ทำลดหนี้เลย