13. พิมพ์เอกสารใบ PS ตัวหนังสือขาดบ้างออกไม่ครบบ้าง บางตำแหน่ง..เช่นคำว่า “ชำระโดยอื่นๆ” ที่ออกตรงกลาง        ก่อนเช็คจ่ายล่วงหน้า   อ.อ่างหาย    แต่ชำระโดยอื่นๆด้านล่างกลับออกครบถ้วน  ในเอกสารบิลขายสด,ขายเชื่อก็เป็น ลองให้ลูกค้าเปลี่ยน printer อาการดังกล่าวหายเป็นปกติ เป็นเพราะอะไร

Navigation:  Printer > Laser >

13. พิมพ์เอกสารใบ PS ตัวหนังสือขาดบ้างออกไม่ครบบ้าง บางตำแหน่ง..เช่นคำว่า “ชำระโดยอื่นๆ” ที่ออกตรงกลาง        ก่อนเช็คจ่ายล่วงหน้า   อ.อ่างหาย    แต่ชำระโดยอื่นๆด้านล่างกลับออกครบถ้วน  ในเอกสารบิลขายสด,ขายเชื่อก็เป็น ลองให้ลูกค้าเปลี่ยน printer อาการดังกล่าวหายเป็นปกติ เป็นเพราะอะไร

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ     เป็นที่ printer HP รุ่น P1006 driver , P10005  และมี รุ่น P1050 , P 1005 ซึ่งอาจจะใช้กับ Windows 7 ส่วน

 

วิธีแก้ไข   เปลี่ยนไปใช้ printer รุ่นอื่น(ถ้ามี)  หรือเปลี่ยนเป็นเครื่องอื่นที่เป็น Windows อื่น

หรืออาจจะเปลี่ยนไปใช้โปรแกรม New Report ( ซึ่งต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข )