137 . ดูรายงานสินค้าค้างส่งแยกตามสินค้า 137 โดยเลือกรหัสเพียงรหัสเดียว คือ ก001 พบว่ามียอดเพียง 70ชิ้น แต่พอไปดูในรายละเอียดสินค้า หน้า 2 ช่องยอดค้างส่ง มีถึง 1,700.- ชิ้น คำนวณยังไงก็ไม่ได้ สาเหตุเพราะอะไร?

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 1.  รายงานลูกหนี้ > 3.  ใบสั่งขาย >

137 . ดูรายงานสินค้าค้างส่งแยกตามสินค้า 137 โดยเลือกรหัสเพียงรหัสเดียว คือ ก001 พบว่ามียอดเพียง 70ชิ้น แต่พอไปดูในรายละเอียดสินค้า หน้า 2 ช่องยอดค้างส่ง มีถึง 1,700.- ชิ้น คำนวณยังไงก็ไม่ได้ สาเหตุเพราะอะไร?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

· รายงานนี้ในช่องจำนวนค้างส่ง โปรแกรมจะแสดงแต่หน่วยใหญ่เท่านั้น ไม่ได้แสดงเป็นหน่วยย่อย เหมือนในรายงานสินค้า แต่ยอดค้างส่งที่อยู่ในรายละเอียดสินค้าหน้า 2 นั้นจะแสดงเป็นหน่วยย่อยนั่นเอง

 

หมายเหตุ ในกรณีของลูกค้ารายนี้ ไม่มีหน่วยใหญ่ มีแต่หน่วยย่อย แต่เผอิญมีการกำหนดตัวคูณเป็นหน่วยย่อยผิด ในใบสั่งขาย โดยกำหนดเป็น 40 แทนที่จะเป็นแค่ 1