พิมพ์รายงาน 137 สินค้าค้างส่ง ยอดสินค้าค้างส่งออกมาไม่เท่ากับในรายละเอียด

สินค้าในช่องยอดค้างส่ง

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 1.  รายงานลูกหนี้ > 3.  ใบสั่งขาย >

พิมพ์รายงาน 137 สินค้าค้างส่ง ยอดสินค้าค้างส่งออกมาไม่เท่ากับในรายละเอียด

สินค้าในช่องยอดค้างส่ง

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

สาเหตุ   เกิดจากตัวคูณที่ใส่ในใบสั่งขายไม่เท่ากับ 1 (ในรายงาน 137 จะแสดงเป็นหน่วยใหญ่)  และตอนเรียกดูรายงาน เรียกตั้งแต่ คลังแรก ถึงคลังสุดท้าย แต่ในใบสั่งขายไม่ได้ใส่คลังไว้ เพราะฉะนั้น ตอนเรียกดูรายงาน ควรจะเรียกตั้งแต่คลัง ว่าง ถึงคลังสุดท้าย ข้อมูลถึงจะออกมาตรงกัน