13. สั่งคำนวณยอดเจ้าหนี้มีฟ้องข้อผิดพลาด

Navigation:  ระบบขาย > ลูกหนี้ >

13. สั่งคำนวณยอดเจ้าหนี้มีฟ้องข้อผิดพลาด

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

armas_cal

 

สั่งลงบัญชีใหม่ที่เอกสารแล้ว ก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่   ตรวจสอบอีกครั้งพบว่าเอกสารซื้อ มีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นเป็น 0.00 จากการที่หักมัดจำเต็มจำนวน แต่ช่องภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 0% ทั้งที่ประเภทราคาระบุไว้เป็น 1 รวมVat เมื่อแก้ภาษีเป็น 7% แล้ ว คำนวณยอดเจ้าหนี้ใหม่ก็ไม่เจอข้อผิดพลาดอีก  ถ้าประเภทราคา 2 แยกVat จะไม่เจอปัญหานี้