12. เปิดบิลซื้อเงินเชื่อ  โปรแกรมบันทึกบัญชีให้เป็น  เดบิต ซื้อ   เครดิตเจ้าหนี้  ทั้งๆ ที่ตั้งค่าว่าเป็น Perpetual  สินค้าที่นำไปเปิดบิล เป็นสินค้าชุดพิเศษ  ตรวจที่เริ่มระบบ 131 ก็ตั้งเป็น Perpetual  ถูกต้อง ไปดูที่กลุ่มบัญชีสินค้า บัญชีสินค้า ใส่เป็น สินค้าคงเหลือสำเร็จรูปถูกต้อง ที่เริ่มระบบ ข้อ 4 กำหนดเลขที่เอกสาร บัญชีสินค้า ไม่ได้ใส่ไว้ สั่งลงบัญชีใหม่ ก็ไม่ได้

Navigation:  ระบบซื้อ > บิลซื้อ >

12. เปิดบิลซื้อเงินเชื่อ  โปรแกรมบันทึกบัญชีให้เป็น  เดบิต ซื้อ   เครดิตเจ้าหนี้  ทั้งๆ ที่ตั้งค่าว่าเป็น Perpetual  สินค้าที่นำไปเปิดบิล เป็นสินค้าชุดพิเศษ  ตรวจที่เริ่มระบบ 131 ก็ตั้งเป็น Perpetual  ถูกต้อง ไปดูที่กลุ่มบัญชีสินค้า บัญชีสินค้า ใส่เป็น สินค้าคงเหลือสำเร็จรูปถูกต้อง ที่เริ่มระบบ ข้อ 4 กำหนดเลขที่เอกสาร บัญชีสินค้า ไม่ได้ใส่ไว้ สั่งลงบัญชีใหม่ ก็ไม่ได้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ

สินค้าชุด ที่ใช้เปิดบิล สินค้าทุกตัว ก็เป็นสินค้าสต๊อก ได้ลองทำการตรวจสอบบิลที่ลูกค้าเปิด พบข้อสังเกตดังนี้ค่ะ

1.เป็นสินค้าชุดพิเศษ

2.ใส่ราคาซื้อที่ตัวแม่

3.ตัวลูก ราคาต่อหน่วยเป็น 0

ทำให้โปรแกรม ไปเอาเลขที่บัญชีซื้อ ที่เริ่มระบบ 5.2 มาบันทึกให้แทน เนื่องจากลูกค้าใส่ราคาที่ตัวแม่ ไม่ใส่ที่ตัวลูก ทางโปรแกรมเมอร์ แจ้งว่า ไม่แก้โปรแกรม เนื่องจากสินค้าชุดพิเศษ ทำขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้สามารถเลือกรายการสินค้าได้ ซึ่งจะต้องใส่ราคาที่ตัวลูก ถ้าไม่ใส่ จะไม่มีราคาต้นทุนรับเข้า และเมื่อไปเปิดบิลขาย จะไม่ขึ้นต้นทุน ให้ ทำให้กำไรสูงกว่าความเป็นจริง

 

วิธีแก้ไข ต้องให้ลูกค้าแก้บิลเอง ใส่ราคาที่ตัวลูกแทน