12. สั่งพิมพ์หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ที่เมนูการเงิน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  ภงด.3หรือ 53 กดปริ้นเตอร์สีเขียว ดูจอภาพ ที่รายการแรก มีเครื่องพิมพ์ที่มุนขาวมือให้เลือปกติ แต่รายการที่2 เครื่องพิมพ์ตัวเล็กมุมบนดานขาวไม่ปรากฎให้เลือก ทั้งที่เมนูเริ่มระบบ 1.2 ไม่ได้กำหนดการพิมพ์ซ้ำไว้

Navigation:  ระบบการเงิน > ภาษีหัก ณ ที่จ่าย >

12. สั่งพิมพ์หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ที่เมนูการเงิน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  ภงด.3หรือ 53 กดปริ้นเตอร์สีเขียว ดูจอภาพ ที่รายการแรก มีเครื่องพิมพ์ที่มุนขาวมือให้เลือปกติ แต่รายการที่2 เครื่องพิมพ์ตัวเล็กมุมบนดานขาวไม่ปรากฎให้เลือก ทั้งที่เมนูเริ่มระบบ 1.2 ไม่ได้กำหนดการพิมพ์ซ้ำไว้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

วิธีแก้ไข เนื่องจากรายการที่ 2 มีการคีย์เอกสารมาจากเมนู PS ซึ่ง ที่เมนูเริ่มระบบ ข้อ 4 มีการกำหนดการพิมพ์ซ้ำไว้

ให้เอาออกก็จะสามรถส่งพิมพ์ได้ตามปกติค่ะ